четвъртък, 1 август 2013 г.

Шри Шри Рави Шанкар - Лекът срещу тероризма - Изкуството да живеешДействието, което е само разрушително и причинява страдание както на извършителя, така и на другите, е тероризъм. При такова действие човешките ценности се загубват в процеса на постигане на целта.

Някои от факторите, които водят до тероризъм, са разочарование и отчаяние за постигане на целта, импулсивно действие, недaлновидност и объркани емоции. Тероризмът може също да произлезе от това да имаш недоказуема представа за рая и заслугите и детинска представа за Бог, при която Бог облагодетелства едни, а се гневи на други, подкопавайки всезнанието и всемогъществото на Божественото.

Тероризмът предизвиква психоза от страх във всеки и увеличава бедността, страданието и загубата на живот без видима полза. Вместо подхранващи живота решения терористът избира разрушението като решение. Ако критикуваш, без да даваш решение, знай, че това идва от семето на тероризма.

Въпреки че има определени качества, които можеш да оцениш у терориста, като например безстрашие, всеотдайност към целта и саможертва, трябва да научиш от тях неща, които никога да не правиш – да цениш идеите и концепциите повече от живота, да имаш тясно виждане за живота и да не уважаваш разнообразието на живота.

Лекът срещу тероризма е да:

• Приемеш едно по-широко виждане за живота.

• Цениш живота повече от расата, религията и националността.

• Осигуриш образование за човешките ценности – дружелюбност, състрадание, сътрудничество и насърчаване.

• Преподаваш методи за освобождаване на стрес и напрежение.

• Възпиташ увереност в постигането на благородни цели чрез мирни и ненасилствени средства

• Изкорениш разрушителните наклонности с духовно извисяване.


Въпрос: Може ли тероризмът да бъде нещо повече от физическо насилие, като например културен или икономически тероризъм?


Да. Решението за икономически тероризъм е: “Мисли глобално, купувай на местно ниво”, а решението за културен тероризъм е: “Разшири погледа си, задълбочи корените си.”


Въпрос: Как да се справим с последиците от тероризма?

Вяра и молитва. Когато се случи бедствие, гневът е неизбежен. За да вземеш предпазни мерки, за да не реагираш неподходящо, е необходима мъдрост, а не емоционални изблици. Една грешка не може да бъде поправена от друга грешка. Стреми се да подхраниш мултикултурно и мултирелигиозно образование и духовно извисяване във всяка част на планетата, защото светът няма да бъде в безопасност, ако дори шепа хора са оставени в невежество.
Насилие ~ Победа

Насилието и ненасилието не зависят от действието, а от намерението зад него. Основата на насилието e гневът, похотта, омразата, завистта, алчността, разочарованието и агресията.
Хирургът разрязва корема на човек; същото прави и престъпника. Действието е подобно, но намерението на хирурга е да спаси живота, а на престъпника да го разруши. Насилието и ненасилието се определят от отношението, а не от действието.
Дори една война може да бъде ненасилствена, ако в нея няма гняв, омраза, завист или алчност, и ако намерението й е да образова онези, които не могат да бъдат образовани по друг начин. Дори благотворителната дейност може да бъде действие на насилие, ако отнема самоуважението и налага робство. Една война може да бъде действие на състрадание, ако помага за изграждането на правилен възглед.


Няма коментари:

Публикуване на коментар