сряда, 17 юли 2013 г.

Основателят на фондация Изкуството да живееш Шри Шри Рави Шанкар - за борбата със СПИН


Индийският духовен лидер и посланик на мира, Шри Шри Рави Шанкар, основател на фондация Изкуството да живееш, направи официално посещение на Седалището на Центъра за Борба със СПИН в Женева на 2-ри юли 2013, за да насочи вниманието на служители и гости към науката, духовността и здравето в борбата със СПИН.

Коментарите на Шри Шри Рави Шанкар бяха фокусирани върху няколко ключови въпроса като предпазване от HIV, сексуално и основано на пола насилие, обществена мобилизация, опозоряване и дискриминация. Шри Шри Рави Шанкар, основател на фондация Изкуството да живееш, каза: “Възвишената кауза е да спрем HIV в нашето поколение. Той е бил открит в нашето поколение и трябва да спре в нашето поколение - ние не трябва да го предаваме към следващото. Трябва да се учим от миналото, да живеем в настоящето и да влияем на бъдещето.”Той подчерта, че са нужни колективни действия, за да се оформят и поддържат оптимални управленски структури за повишаване на социалната справедливост и насочване на вниманието към предразсъдъците. Шри Шри Рави Шанкар призова обществото да се ръководи от идентичността на човешките същества и глобалното чувство за принадлежност.

Основателят на фондация Изкуството да живееш Шри Шри Рави Шанкар е дългогодишен защитник, който има основна роля за въвличането на лидери от различни вероизповедания в борбата със СПИН. През 2008 и отново през 2010, той свиква среща на най-високо равнище на Религиозни лидери от различни вероизповедания относно HIV. През 2010 той е съпредседател на конференция на религиозни лидери от най-високо равнище в Хага, отново относно HIV. Неговата неправителствена организация Изкуството да живееш е основно средство за мобилизирането на общественото мнение в Индия за промяна, за борба с насилието и промяна в законите.


Др. Луиз Лоурес, Заместник Изпълнителен Директор на Центъра за Борба със СПИН, благодари на основателя на фондация Изкуството да живееш Шри Шри Рави Шакнар за изказването и потвърди, че подхода към хората, включително и към младежите е от съществено значение. В заключение той добави, че включването на лидери като Шри Шри Рави Шанкар доказва, че “никой не е оставен на заден план” в борбата с HIV.

Няма коментари:

Публикуване на коментар