петък, 11 октомври 2013 г.

Всички желания са за щастие - Изкуството да живееш


ЖЕЛАНИЯ


Всички желания са за щастие. Това е целта на желанието, нали? Но колко често желанието ти те отвежда до целта? Замислял ли си се каква е природата на желанието? То просто означава утре, а не сега. Но радостта никога не е утре; тя е винаги сега.

Как би могъл да имаш желания, когато си радостен? И как би могъл да бъдеш истински радостен точно сега, когато имаш желания? Изглежда сякаш желанията водят към щастие, но всъщност не са в състояние да го направят. Ето защо желанието е мая – илюзия.

Как възниква желанието? Едно желание възниква при спомен от приятно преживяване или от минали впечатления. Едно желание би могло също да възникне при слушане. Събирането с определени хора или на определени места може да предизвика желания. Нечия чужда нужда или желание може да се прояви в теб като твое собствено желание. Когато някой е гладен, може да пожелаеш да го нахраниш, или ако някой иска да говори с теб, в теб може да възникне спонтанно желание да говориш с него.


Съдбата, или определено събитие, в което имаш отредена роля, може да предизвика желание, но ти няма да осъзнаваш причината за действията си. Например, един господин в Квебек, Канада, строил пътища и работил в една ферма 30 години, без да знае за какво – фермата е била предопределена да стане нашият Ашрам в Монреал, а пътищата, които той построил, са пътищата, които ние използваме днес.

Желанията възникват от само себе си, без да те питат. А когато се появят, какво правиш с тях? Ако кажеш, че не искаш да имаш никакви желания, тогава това искане се превръща в друго желание.

Ще ти подскажа: ако искаш да отидеш на кино, трябва да си купиш билет и да го дадеш на проверяващия. Ако задържиш билета, как ще влезеш? По същия начин, ако искаш да бъдеш приет в университет, трябва да попълниш молба за кандидатстване и да я предадеш. Не можеш да я задържиш.

Така, по пътя на живота, трябва да предаваш желанията си, а не да ги задържаш. Когато постоянно предаваш желанията си, тогава възникват по-малко желания.

Нещастни са тези, които продължават да желаят, а желанията им не се изпълняват. Малко по-щастливи са тези, чиито желания са изпълнени след дълъг период от време. По-щастливи са онези, чиито желания се изпълняват веднага щом възникнат. Най-щастливи са онези, които нямат желания, понеже те са удовлетворени дори преди да се е появило желанието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар