вторник, 15 октомври 2013 г.

Бъди състрадателен към нещастните хора


Какво да правим с нещастните хора? Ако се държиш приятелски с тях, какво се случва? Ти също ставаш нещастен. Така че той казва не се дръж приятелски с нещастните хора, но имай състрадание към тях. Втората bhāva, която той ни дава е Karuna.
Към хората,които страдат, имай съчувствие исъстрадание, но недей да търсиш приятелство, защото то ще те повлече надолу към нещастието. Ти си нещастен и те са нещастни. Няма да бъдеш полезен и да успееш да им помогнеш. Разбираш ли какво ти казвам? Ако мислиш, че трябва да споделиш нещастието на твоите приятели, го направи. Тогава ти ще можеш ли да споделиш твоето щастие с тях? Невъзможно. Така че, с нещастните хора не бъди приятел, а бъди състрадателен към тях. Разлика между състрадание и съжаление

Има разлика между тях. Схващаш ли я? Karuna - състрадание: бъди състрадателен към тях. Не казвай: „Ох, горкия, това лошо нещо не трябваше да ти се случва.” Знаеш ли, ние не знаем как да се държим с хора, които страдат. Ние засилваме убежденията им, казвайки им, че Бог е несправедлив. „Природата е толкова жестока с теб. Защо страдаш? Охх, горкия!” Ние дори ги тласкаме още по-надолу, повличаме ги в канала. Вместо да ги извадим от там, ние ги натискаме още по-надолу. Правим го несъзнателно, защото мислим, че те са нашите най-добри приятели.
Не. Не съжалявай хора, които страдат. Виж, има разлика между състрадание и съжаление.

 Съжалявайки ги, ти не ги дърпаш нагоре. Напротив, влачиш ги още по-надолу и повечето хора точно това правят. Те подхранват убежденията на страдащите (относно тяхната тъга) по пътя на ограничената логика на относителното им съществуване. Разбираш ли какво ти казвам? „Ох, каква огромна несправедливост ми се случи!” Те са нещастни и тръгват по пътя на самосъжалението и ти отиваш и им казваш: „ Ох, горкичкият! Ти си толкова нещастен! Това не трябваше да ти се случва.” Така че този човек си мисли „ Да, аз страдам.” Ти не му помагаш по никакъв начин да се събуди и да види Истината. Това е нищо. Много хора страдат дори и повече. Забелязвал ли си? Не ти казвам да отидеш и да им кажеш : „Това, за което страдаш, е нищо. Много хора имат много по- големи страдания от твоите.” Ще запалиш гняв във тях. Имай състрадание към хора, които страдат, но не и приятелство с тях. Няма коментари:

Публикуване на коментар